Daken isoleren met het oog op de toekomst

 

De deadline voor de zogenaamde isolatienorm 2020 nadert met rasse schreden. De Vlaamse dakisolatienorm, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, verplicht u om rekening te houden met de minimumwaarde voor dakisolatie. Maar toekomstgericht isoleren houdt meer in dan louter voldoen aan deze norm. Wie slim is, houdt ook rekening met andere duurzame factoren

Toekomstgericht isoleren volgens de isolatienorm 2020

Volgens de Vlaamse isolatienorm moeten woningen die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet voldoen aan de dakisolatienorm. Nieuwbouwwoningen voldoen al aan deze norm wanneer ze in orde zijn met de EPB-eisen.

Als minimale dakisolatienorm wordt een R-waarde van 0.75m2 K/W (vierkante meter kelvin per watt) opgelegd. Maar wat betekent deze waarde concreet?

Belangrijke waarden

De R-waarde of thermische weerstand van uw isolatiemateriaal geeft aan hoe goed het bestand is tegen warmte. Hoe hoger deze waarde, hoe beter. Om de R-waarde te berekenen, deelt u de dikte van het materiaal door de zogenaamde lambda-waarde

De lambda-waarde (λ) of warmtegeleidingscoëfficiënt wordt uitgedrukt in watt per meter in graden kelvin. Dit getal geeft weer hoe goed het isolatiemateriaal de warmte geleidt. Hoe lager dit cijfer, hoe beter. De dikte van het isolatiemateriaal kan een slechte waarde compenseren. 

U vindt steeds een overzicht van alle waarden op de technische fiches van onze isolatiematerialen. Zo kunt u bekijken welke materiaaldikte u nodig heeft om te voldoen aan de opgelegde norm.  

Aandacht voor het milieu

De verplichte isolatienorm is belangrijk, maar zegt uiteraard niets over andere (duurzame) eigenschappen van isolatiemateriaal. Wilt u toekomstgericht isoleren, dan kunt u het best ook het productieproces en de recyclagemogelijkheden van de isolatie in acht nemen. Zo bent u niet alleen wettelijk in orde, maar draagt u ook een steentje bij aan het milieu.  

PAVATEX, gemaakt van houtvezels uit resten van zagerijen, is het ideale isolatiemateriaal wanneer u milieubewust wilt isoleren. De vezels worden verwerkt aan de hand van een hypermodern productieproces. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. De PAVATEX-isolatiematerialen zijn uiterst geschikt voor circulaire bouwprojecten en kunnen op het einde van hun levenscyclus gewoon opnieuw worden verwerkt in plaats van worden weggegooid. 

Ontvangt u graag meer informatie over PAVATEX of over onze andere isolatiematerialen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Een aangenaam binnenklimaat creëert u voornamelijk met een degelijke isolatieschil. Zo gaat er minder geld naar verwarming of verkoeling en blijft de temperatuur in huis perfect. Maar een behaaglijk binnenklimaat moet natuurlijk ook gezond zijn. Houtvezelisolatie is daardoor erg geschikt. Het materiaal heeft niet een zeer gunstige lambda-waarde (0,036 w/mK tot 0,047 w/mK), maar is ook van nature diffusie-open. Zo kan waterdamp van binnen naar buiten afgevoerd worden en kunnen er geen ongezonde schimmels in de woning ontstaan. Het huis ademt als het ware!

Houtvezelisolatie is een duurzaam isolatiemateriaal in de vorm van platen vervaardigd met resten van zagerijen (houtschilfers). Het hout is dus niet afkomstig van bewuste kap, wat het eindproduct bijzonder milieuvriendelijk maakt. Om de vezels te binden, wordt bij het natte productieproces lignine gebruikt, een natuurlijk bindmiddel dat zich in de houtvezels bevindt.

Bij het droge proces wordt een Natureplus© gecertificeerd bindmiddel toegevoegd. Houtvezelisolatie heeft uitstekende thermisch isolerende eigenschappen (lambdawaarden 0,036 w/mK tot 0,047 w/mK), maar isoleert ook akoestisch. Op het einde van zijn uiterst lange levensduur kan houtvezelisolatie weer gerecycleerd of gecomposteerd worden. Dat maakt het materiaal geliefd bij circulaire bouwprojecten.

De R-waarde, thermische weerstand of warmteweerstand van een isolatielaag verduidelijkt hoe goed het isolatiemateriaal bestand is tegen de warmte. Hoe hoger de waarde, hoe beter het ertegen kan. Om de R-waarde te weten te komen, is het zaak de dikte van het materiaal te delen door de zogenaamde lambda-waarde. Dat laatste cijfer geeft weer hoe goed het isolatiemateriaal de warmte geleidt. In tegenstelling tot de R-waarde geldt voor de lambda-waarde dan ook: hoe lager, hoe beter. Een slechte lamdba-waarde valt wel te compenseren door een dikker isolatiemateriaal te gebruiken. Op de technische fiches staan in elk geval alle waarden, zodat u weet welke materiaaldikte u nodig heeft om aan de normen te voldoen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt of lambda-waarde (λ) geeft in watt per meter in graden kelvin weer hoe warmtegeleidend een isolatiemateriaal is. Hoe lager dit cijfer, hoe beter, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat isolatie veel warmte geleidt. Isolatiemateriaal met een slechtere lambda-waarde moet ter compensatie dikker aangebracht worden. Op de technische fiches van isolatiematerialen staan alle waarden, zodat u weet met welke materiaaldikte u voldoet aan de opgelegde norm.