ONZE IMPACT – OP MENS EN MILIEU

SOPREMA streeft naar impact – voor mens en milieu.
Een maximale impact op de ontwikkeling en professionaliteit van onze eigen medewerkers en onze klanten. En een minimale impact op onze leefomgeving.

EEN MAXIMALE POSITIEVE IMPACT OP MENSEN

SOPREMA stimuleert individueel talent bij zijn medewerkers en besteedt aandacht aan ieders carrièremogelijkheden. Door gepaste vorming, het aanmoedigen van initiatief, verantwoordelijkheid, creativiteit en ondernemerschap streven wij naar de voortdurende ontwikkeling van elke medewerker en elk team. Onze individuele en collectieve bekwaamheid en trouw vormen de basis van ons gezamenlijk succes.

Onze onderlinge relatie en onze relatie met onze klanten, leveranciers en de samenleving wordt gekenmerkt door integriteit en respect. In alles wat we ondernemen, stellen we ons verantwoordelijk op en respecteren we de veiligheidsvoorschriften.

We zijn enthousiaste professionals met oog voor detail en die de klant centraal stellen.

EEN MINIMALE NEGATIEVE IMPACT OP HET MILIEU

SOPREMA stimuleert creativiteit en innovatie als motor van een gezonde groei van de onderneming. Toekomstgericht en succesvol ondernemen met een maximaal bedrijfsresultaat, betekent voor ons ook dat we onze ecologische impact zo klein mogelijk willen houden. SOPREMA schenkt bijzondere aandacht aan:

• investering in duurzame ontwikkeling

• behandeling van atmosferische uitstoten

• afvalhergebruik met de gloednieuwe recycling machine in de productiehal

• energiebeperking (BEN-kantoorgebouw)

• vermindering van restmaterialen

• opruimacties in het industrieterrein

Allemaal milieuvriendelijke maatregelen die we bundelen onder het Ecostruction label .  Onze nieuwe QHSE-manager ziet dan ook toe op de veiligheid van de medewerkers, hun gezondheid, maar ook de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

SOPREMA heeft steeds het voortouw genomen in duurzaam ondernemen. SOPREMA investeert bovendien fors in nieuwe (waterdichtings-)technologieën, een performant productieproces en maximale recyclage om de impact op het milieu tot een minimum te herleiden. Onze innovatieve productieprocessen zijn zo ontworpen dat afval de uitzondering is en recyclage de regel. Telkens als we de kans zien een ‘groene’ ingreep te doen, nemen we die. In 1997 was SOPREMA het eerste bedrijf dat ISO 14001 gecertifieerd werd. Bovenop de duurzame initiatieven op de werkvloer, ontwikkelt SOPREMA nieuwe producten die passen in de cradle to cradle filosofie en de circulaire economie, zoals het houtvezelisolatiegamma PAVATEX.

PEFC-LABEL MET PAVATEX

Ons bedrijf steunt het PEFC-systeem voor duurzaam bosbeheer. Het PAVATEX-gamma draagt het PEFC-label. Dankzij dit label, bent u zeker dat u een product aankoopt dat afkomstig is van duurzaam beheerd bos.

Duurzaam beheer van een bos bevat drie luiken in evenwicht: economisch leefbaarheid, met respect voor het milieu en sociaal gunstig.

Meer info over PEFC op www.pefc.be