Corona: onze veiligheidsmaatregelen op de productiesites

 

Door de snelle verspreiding van Corona Covid-19 vragen wij iedereen rekening te houden met volgende maatregelen. Deze maatregelen omvatten specifieke richtlijnen en instructies voor alle medewerkers, bezoekers, chauffeurs en externe firma’s die de productiecentra, externe magazijnen of Sopracenters bezoeken.

Soprema doet er alles aan om de gezondheid van onze medewerkers, alsook de klantenservice te garanderen. Om de verdere verspreiding van het virus te vertragen en beperken is het belangrijk dat volgende maatregelen duidelijk en volledig begrepen zijn.
Deze dienen door iedereen, op elke Soprema NV site, gerespecteerd te worden.

Voor het betreden van eender welke Soprema site is het verplicht te garanderen dat:
1. u de laatste 14 dagen niet in een, door de overheid gedefinieerde, geïnfecteerde zone (“rode zone”) bent geweest
2. uw lichaamstemperatuur niet hoger is dan 38°C (100,4°F)
3. u geen ademmoeilijkheden of griepsymptomen vertoont
4. uw firma Soprema NV direct zal informeren als u geïnfecteerd bent met COVID-19, binnen de 14 dagen na uw laatste bezoek aan een Soprema site.

Als er niet voldaan wordt aan maatregel 1 tot 3 kan u de toegang tot de Soprema sites ontzegd worden.

Als een algemene aanbeveling verzoekt Soprema u verder te houden aan de gezondheidsvoorschriften voor het inperken van de COVID-19 verspreiding.

Gelieve dit bericht verder te communiceren naar iedereen waarvoor u dit nodig acht.

Bedankt voor uw medewerking.

Soprema NV