Herbestemming van gebouwen: ecologie als speerpunt

Vloeibare waterdichting ALSAN

 

Door de bevolkingsgroei en het toenemende belang van duurzaamheid komen in onbruik geraakte gebouwen steeds vaker in de belangstelling te staan van lokale besturen en projectontwikkelaars. En terecht, want herbestemming van gebouwen biedt ontzettend veel interessante mogelijkheden – tenminste als u het goed aanpakt!

HERBESTEMMING VAN GEBOUWEN: EEN DELICATE KWESTIE

Beschermde historische gebouwen en sites zijn vaak belangrijk voor de identiteit van een bepaalde buurt. Maar soms verliezen ze door allerlei omstandigheden hun functie, komen ze leeg te staan en worden ze verwaarloosd. Daarom wordt er frequenter nagedacht over herbestemmingen, zoals de omvorming van oude bedrijfsgebouwen tot moderne lofts, de oprichting van co-housingprojecten of de herbestemming van kerken. Maar een nieuwe invulling geven aan beeldbepalende gebouwen vraagt een voorzichtige aanpak.

WAT ZIJN EXTRA AANDACHTSPUNTEN?

Belangrijk bij fysieke ingrepen op het erfgoed is dat de toegevoegde elementen en de erfgoedelementen van elkaar te onderscheiden zijn, maar tegelijk ook een eenheid vormen en elkaar versterken in functie en vormgeving. De nieuwe ingreep moet herkenbaar, duurzaam én kwaliteitsvol zijn. Omkeerbaarheid is daarbij geen vast uitgangspunt en mag de mogelijke meerwaarde van nieuwe toevoegingen niet in de weg staan.

De vloeibare PMMA-kunstharsen van ALSAN bieden een perfecte match tussen de meest innovatieve technieken en respect voor het authentieke karakter van monumenten en erfgoed. Dit zijn alvast enkele cases die de moeite waard zijn:

  • Het Hector Denis-gebouw staat geboekstaafd als cultuur erfgoed. Bij de restauratie van deze sociale woontoren werd PAVATEX, ons natuurlijk isolatiemateriaal, gebruikt.

VOORDELEN VAN DUURZAME HERBESTEMMING

Duurzame herbestemming kan diverse voordelen opleveren:

  • Ecologisch: door grondstoffen en gesloopte materialen te hergebruiken, wordt de productie van schadelijke stoffen gereduceerd en het gebruik van nieuwe grondstoffen geminimaliseerd. Door gebouwen multifunctioneler te maken, wordt er eveneens minder groengebied ingepalmd voor nieuwbouw.

  • Voor de economie: mensen wonen en werken liever in een stadsomgeving die hen inspireert en uitdaagt. Door stadsbepalende gebouwen duurzaam te maken, worden ook daaraan nieuwe impulsen gegeven.

  • Het kan positief bijdragen aan het imago of aansluiten op de missie en visie van de initiatiefnemer.

  • Door nieuwe energieconcepten toe te passen, zorgt herbestemming voor een hogere CO2-reductie en lagere energiekosten.

  • Het is vaak een vereiste voor het verkrijgen van financieringen of subsidies.

WELKE ECOLOGISCHE MAATREGELEN KUNT U NOG NEMEN?

Bij de aanpassing van herbestemde gebouwen zijn diverse isolerende maatregelen mogelijk. Zo kunnen, om de integriteit van geklasseerde gebouwen te behouden, de gevels langs de binnenzijde worden geïsoleerd. Om het energieverbruik tot een minimum te herleiden is isoleren met houtvezelisolatie een aanrader. In dat kader biedt het PAVATEX-gamma integrale systeemoplossingen voor de complete bouwschil. Ook toepassingen van zonne-energie zijn interessant. En waarom niet de natuur echt integreren, met bijvoorbeeld groendaken en groene gevels?

Benieuwd naar de meerwaarde van SOPREMA bij een herbestemming? Vraag gerust advies aan onze specialisten!