Dit moet u weten over windbelasting op platte daken

Bitumineuze waterdichting SBS en APP

 

De kracht van de wind wordt vaak onderschat. Daarom wordt er helaas zelden genoeg aandacht besteed aan de berekening van windbelasting op platte daken en blijft het bij nattevingerwerk. Nochtans is zo’n berekening een belangrijke verantwoordelijkheid van de ontwerper. Het dak staat namelijk grotendeels in voor de integriteit van het volledige gebouw. De zuigkracht van de wind is in staat om het volledige daksysteem op te tillen. Wanneer dat gebeurt, heeft ook de rest van het pand geen schijn van kans meer. 

Bij SOPREMA hechten we veel belang aan veiligheid. Daarom kunt u bij onze technische afdeling terecht voor windlastberekeningen. Uiteraard worden al onze daksystemen ook uitgebreid getest op hun windweerstand

Windlast: unieke berekening voor elk plat dak

Sinds 2010 geldt er een Nieuwe Eurocode voor windbelasting. Ieder land is vrij om nationale annexen toe te voegen, waardoor de calculaties op Europees niveau soms verschillen. Logisch, aangezien de invloed van de wind voor een groot deel afhangt van de geografie. 

Ook onze inhouse-experts berekenen de windlast voor ieder project afzonderlijk, omdat ieder gebouw en elke plek uniek zijn. De druk van de wind op een bouwwerk hangt af van verschillende factoren waarmee onze specialisten steeds rekening houden. Zo nemen zij gps-coördinaten in acht, maar ook de hoogte en de vorm van een gebouw. Bovendien speelt de omgeving eveneens een grote rol. In België bestaan er namelijk vier zones met bijbehorende referentiewindsnelheden. 

windbelasting plat dak

Kaart met de referentiewindsnelheden in België, weergegeven door het WTCB. 

Eén van de moeilijkste factoren om te bepalen is de terreinruwheidscategorie van het gebouw. Zo wordt er in Europa een onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën

  • 0: Zee of kuststreek die blootgesteld is aan zeewinden.
  • I: Meer of zone met uiterst weinig vegetatie die vrij is van obstakels.
  • II: Zone met lage vegetatie, met of zonder alleenstaande obstakels op een onderlinge afstand van minstens twintig keer hun hoogte.
  • III: Zone met een regelmatige begroeiing, met alleenstaande gebouwen of obstakels op een onderlinge afstand van maximum twintig keer hun hoogte.
  • IV: Stedelijke zone waarin minimaal 15% van de oppervlakte wordt ingenomen door gebouwen waarvan de gemiddelde hoogte groter is dan vijftien meter.

De grootte van de te beschouwen zone is afhankelijk van de hoogte van het dak. Hoe hoger het dak, hoe groter de zone waarvan de ruwheidscategorie bepaald moet worden. In die zone moet voor elke windrichting de meest nadelige categorie worden weerhouden. Zones met een beperkt oppervlak (lager dan 10% van de betreffende zone) mogen genegeerd worden.

Een gebied wordt al gauw als ‘stedelijk’ bestempeld, terwijl deze categorie nauwelijks voorkomt in België. Wist u bijvoorbeeld dat het zo goed als onmogelijk is om in de stad Antwerpen terreinruwheidscategorie IV terug te vinden? Zelfs in de stad Brussel blijft het terugvinden van deze categorie vrij beperkt. 

Verschillende dakzones

De kracht van de wind verschilt over het volledige dakoppervlak. Daarom stellen onze experts een plan op met vier verschillende dakzones. De wind speelt het sterkst in op de hoeken van het dak, omdat daar kleine wervelingen ontstaan. De randzone ondervindt minder druk en de invloed op de twee middenste zones is het geringst. Dat verklaart waarom er meestal meer schroeven nodig zijn aan de randen van het dak of waarom de ballast in deze dakzones zwaarder moet zijn. 

windbelasting plat dak
Hoek- en randzones in de Eurocode, weergegeven door het WTCB.

Gelijmde, mechanische en geballaste systemen

Aan de hand van onze berekeningen bepalen we de voorschriften om een daksysteem op te bouwen. Deze voorschriften beantwoorden onder andere volgende vragen per plaatsingsmethode:

  • Volledig of gedeeltelijk gelijmde systemen: biedt de lijm voldoende treksterke bij de maximale windsnelheden?
  • Mechanisch bevestigde systemen: hoeveel schroeven zijn er nodig? Op welke afstanden moeten de bevestigingen aangebracht worden en welke soort schroeven en verdeelplaatjes zijn aangewezen?
  • Geballaste systemen: hoe zwaar moet de ballast zijn om het losliggende systeem te beschermen tegen maximale windsnelheden?

Wanneer de windweerstand van een gelijmd systeem niet voldoende blijkt te zijn in de hoeken van een dak, kunt u overgaan op een mechanisch systeem. Let wel op dat de vijzen de volledige windlast opnemen. U kunt ook ballast toevoegen die de resterende windlast opneemt. Uiteraard is het heel belangrijk dat de ballast voldoende windstabiel is. Daarom kiest u, zeker in de hoeken, het best voor tegels in plaats van lichte keien. In de middenzone van het dak kan grind in bepaalde gevallen wel worden toegepast. 

Windweerstand bepalen

SOPREMA houdt zich naast windlastberekeningen bezig met het onderzoek naar de windweerstand van al onze systemen. Zo testen we alle daksystemen op ware grootte tot 10 kPa. Daarbovenop hanteren we conservatieve veiligheidscoëfficiënten. Alle testresultaten worden opgenomen in de nationale technische goedkeuringen (ATG). 

Heeft u nog vragen over windbelasting op platte daken of de windweerstand van onze daksystemen? Neem dan contact op met onze experts van ROOF CONSULTING