Dit moet u weten over isoleren volgens de EPB-richtlijnen

 

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen, of kortweg EPBD, is een bouwrichtlijn die op 16 december 2002 in het leven werd geroepen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Volgens de EPDB moet elk gebouw binnen de Europese Unie voldoen aan strenge energievoorwaarden. Concreet moet iedere nieuwbouw bijna-energieneutraal zijn (BEN) tegen 2021.

Wat houdt de EPBD-wetgeving juist in?

De EPDB-richtlijn wil de bouwsector stimuleren om rekening te houden met verschillende aspecten zoals klimatologische en plaatselijke omstandigheden. Dat brengt een aantal bouwverplichtingen met zich mee. Volgende eisen zijn onder andere van toepassing:

  • De energiecertificering van gebouwen is voortaan verplicht. 
  • Er gelden minimumeisen voor nieuwbouw, vooral op het vlak van isolatie

Wanneer u een nieuwbouw isoleert, bent u verplicht om dit volgens de BEN-principes te doen. Dit wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. 

Er wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de functies van gebouwen om de isolatievoorwaarden te bepalen. 

Nieuwe BEN-woningen

BEN-woningen moeten een E-peil lager dan of gelijk aan E30 hebben. Deze richtlijn geldt voor nieuwbouwwoningen of verbouwde woningen met een vergunningsaanvraag vanaf 2014.

De constructiedelen van een BEN-woning moeten voldoen aan enkele eisen op vlak van thermische isolatie. Meer concreet moeten zij voldoen aan volgende Umax-eisen:

  • daken en plafonds: 0,24 W/m²K
  • buitenmuren: 0,24 W/m²K
  • vloeren: 0,24 W/m²K
  • vensters (raamprofiel en beglazing): 1,50 W/m²K
  • beglazing: 1,10 W/m²K
  • deuren en poorten: 2,00 W/m²K

Nieuwe BEN-kantoren of schoolgebouwen

Bij nieuwe kantoren of schoolgebouwen (lees: gebouwen met een vergunningsaanvraag vanaf 2014 en tot 1 januari 2017) moet het E-peil lager zijn dan of gelijk zijn aan E40

De constructiedelen van een BEN-kantoor of -schoolgebouw moeten op vlak van thermische isolatie voldoen aan dezelfde eisen als een BEN-woning. 

Nieuwe niet-residentiële BEN-gebouwen

Tot deze categorie behoren onder andere ziekenhuizen, horecagebouwen, scholen of kantoren met een vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2017. Het E-peil van deze gebouwen hangt af van hun samenstelling. Tabellen per aanvraagjaar vindt u op de website van de Vlaamse overheid. Voor landbouwgebouwen en sommige beschermde gebouwen gelden andere eisen. 

Op welke isolatievoorschriften hamert de wetgeving nog?

Naast de EPB-eisen legt de overheid de nadruk op een correcte en dus luchtdichte plaatsing van de thermische isolatie. Ter hoogte van bouwknopen moet er bijvoorbeeld voldoende aandacht worden besteed aan een goede afdichting. Het gebruik van de nodige tapes, kitten en toebehoren is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast moet het aangebrachte isolatiemateriaal vochtongevoelig zijn. Nat isolatiemateriaal verliest immers zijn isolatiewaarde. 

Heeft u nog vragen over deze EPBD-isolatienormen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze isolatiespecialisten staan u graag vrijblijvend te woord.