3D BIM: MEER INZICHT EN INFORMATIE

3D BIM geeft vorm aan de verbeeldingskracht van de ontwerper. In drie dimensies toont het Building Information Modelling (het bouwwerkinformatiemodel) hoe het bouwproject er zal uitzien en bevat alle mogelijke informatie voor bouwheer en uitvoerders. In elke ‘levensfase’ van een bouwwerk bewijst 3D BIM zijn nut: bij ontwerp en calculatie, bij realisatie en bij onderhoud.

3D BIM bundelt alle informatie van alle betrokken partijen in de ontwerpfase en laat toe om gemakkelijk verschillende scenario’s virtueel te simuleren (telkens met hun budgettaire en technische implicaties). De praktijk wijst uit dat hoe meer partners informatie uitwisselen, hoe beter de communicatie en hoe meer er kosten bespaard worden tijdens de uitvoeringsfase.