Woordenlijst

A

Afschotlaag : Constructie die bestaat uit een laag korrels die vastgehecht worden via een bindmiddel. De dikte van de afschotlaag kan variëren om een lichte helling op het oppervlak te creëren en het regenwater makkelijker te laten afvloeien.

B

Bescherming : De bescherming is bedoeld om de afdichting te beschermen tegen weersomstandigheden, UV-stralen of onderhoudsverkeer. De bescherming is gemaakt van al dan niet gekleurde leischilfers, granulaat of dunne metaalfolie (alu, koper, inox) die in de fabriek vervaardigd worden. Er zijn diverse kleuren beschikbaar, dus het dak kan heel mooi afgewerkt worden.

Brand (klasse) : Dakafdichtingen moeten beantwoorden aan de reglementering inzake brandveiligheid die geldt voor een specifieke categorie van gebouwen. De vereisten hebben betrekking op de brandbestendigheid van het materiaal (reactie bij brand, weerstand tegen vlamverspreiding). De brandklasse Broof (t1) is de klasse die beantwoordt aan de Belgische wetgeving inzake risico's bij een externe brand. Deze folies worden aangeduid met FR.

Broof (t1) : Zie Brand(klasse)

C

Composiet(wapening) : Dit is een wapening die uit minstens twee verschillende materialen bestaat.

D

Dak toegankelijk voor voertuigen : Zie parking

Dak toegankelijk voor voetgangers : Op daken die toegankelijk zijn voor personen, moet de afdichting optimaal zijn; de opbouw moet goed bestand zijn tegen belasting. Een gewapende dakafdichting met minimaal niet-geweven polyester wordt sterk aangeraden. De bescherming kan gebeuren door middel van een tegelvloer of betontegels. In dat geval wordt best een helling van minstens 1% voorzien om plassen te voorkomen. Bij ruwe tegels min. 1,5 %,

Dakondergrond : Bouwelement waarop de dakafdichting wordt aangebracht: draagvloer, afschotlaag, isolatiemateriaal of oude afdichting (bij een herstelling of renovatie).

Daktuin : Zie tuin

Dampscherm : Dit is een scherm dat moet voorkomen dat er waterdamp in de dakopbouw kan doordringen; het dampscherm wordt onder de thermische isolatielaag aangebracht (warme zijde) en moet die beschermen tegen een eventuele condensatie van de waterdamp. Meestal is dit een bitumenonderlaag of een onderlaag met aluminium inlage bij ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad.

Deelgekleefd : Met deze techniek kan de residuele vochtigheid goed verdeeld worden en wordt ook de spanning van de ondergrond opgevangen door een gedeeltelijke scheiding van de ondergrond. Er zijn verschillende deelgekleefde methodes, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de toepassing.

Draagvloer : Horizontaal bouwdeel met constructieve functie: de draagvloer is in staat de optredende belastingen op te nemen en af te dragen aan de hoofddraagconstrcutie. Het kan gaan om gewapend of voorgespannen beton, hout of ijzer. De draagvloer kan ook dakondergrond zijn waarop de afdichting of het thermisch isolatiemateriaal rust.

Drainagelaag : Bij een groendak zorgt een drainagelaag voor een goede circulatie van het water onder het substraat of de teelaarde.

E

Eenlaags (systeem) : Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat slechts uit één afdichtingslaag bestaat. Deze techniek vraagt om een heel verzorgde afwerking want de verbinding van de banen moet perfect zijn.

Elastomeer : Zie Elastomeerbitumen

Elastomeerbitumen SBS : 30 jaar geleden werd elastisch bitumen ontwikkeld door de toevoeging van SBS-polymeren (styreen-butadieen-styreen). Door die elasticiteit is dit bitumen heel resistent tegen zettingen van de ondergrond. Het bitumen zal ook veel langer meegaan waardoor de kwaliteit langer bewaard blijft.

F

Foliestaalplaat : Gegalvaniseerd staal 0,6 mm, voorzien van een laag ongewapend Flagon PVC of TPO

G

Gemodificeerd bitumen : Dit bitumen staat bekend om zijn sterke weerstand tegen waterinsijpeling; maar het moet gemodificeerd, of verbeterd worden, om bestand te kunnen zijn tegen grote temperatuurschommelingen, veroudering en bij koude temperaturen elastisch en soepel te blijven.

Geotextiel : Textielproducten gebruikt voor geotechnische werken.

Geoxideerd bitumen : Dit type van bitumen werd voor de Tweede Wereldoorlog op de markt gebracht en is een eerste poging tot verbetering van bitumen door middel van oxidatie via "aanblazing", om zo het nuttige temperatuurbereik te verruimen.

Glasvlies : Soepele wapening op basis van glasvezels die het membraan een zekere mechanische weerstand geven.

Groendak : Dak met extensieve begroeiing, 2 tot 70% helling.

H

Helling : 0 tot 2 %: geen helling; 2 tot 5 %: plat dak; 5%: hellend dak

I

Indrukking : Prestatie die de weerstand tegen statische belasting combineert met de weerstand tegen dynamische belasting.

K

Koudlijm : Lijm op basis van bitumen en solventen, bindmiddelen en kleefstoffen, voor de bevestiging van isolatiemateriaal of afdichtingsmembranen bij omgevingstemperatuur.

L

Looppad : Op daken die enkel toegangkelijk zijn voor onderhoud moeten looppaden aangebracht worden om toegang te bieden tot de apparaten die een periodiek onderhoud nodig hebben.

Losgeplaatst : Omwille van de risico's met betrekking tot de instabiliteit van de ondergrond wordt ervoor geopteerd om de afdichting te scheiden van de bewegingen van de ondergrond. In dat geval wordt vooraf een losliggende laag aangebracht: polyesterdoek of glasvlies. Een losliggende laag is enkel mogelijk met een extra schutlaag om te vermijden dat de afdichting door de wind wordt losgerukt.

M

Mechanisch bevestigd : De eerste laag wordt vastgezet door middel van mechanische bevestigingspunten op regelmatige afstand van elkaar. Enkel de overlappen worden gelast. De tweede laag wordt volledig gelast. Voordeel van deze techniek is dat de voorbereiding minder tijd in beslag neemt en de techniek kan ook gebruikt worden bij de herstelling van daken met een oude afdichting, maar ook bij nieuwbouw: het systeem Soprafix. De kwaliteit van het systeem wordt grotendeels bepaald door de afrukweerstand van de bevestiging. Wordt veel toegepast in éénlaagse systemen.

Mechanische weerstand : Dit is het vermogen van een folie om weerstand te bieden aan de gebruiksbelasting (voertuigen, voetgangers), aan slechte weersomstandigheden, vervuiling, vervormingen van de directe ondergrond van de afdichting, maar ook aan toevallige belastingen.

Meerlaags (systeem) : Dit is een dakafdichting met meerdere lagen van bitumineuze materialen; de verschillende lagen worden aan elkaar gekleefd of gelast.

N

Niet-geweven polyester : Niet-geweven polyester is een soepele, stevige en elastische wapening die uitstekend bestand is tegen de spanningen van een dakafdichting. De prestaties, en dan vooral de weerstand tegen belasting, kunnen nog verbeterd worden door het gewicht van het polyester aan te passen (180 g of 250 g).

O

Onderhoud : Een duurzaam dak vraagt om regelmatig onderhoud: reiniging van de tapgaten en spuwers, verwijdering van mossen, planten, opgehoopte vervuiling,...

Ontoegankelijk terras : Enkel het technisch personeel heeft toegang om de uitrustingen van het gebouw te controleren en te onderhouden. De afdichting in de richting van en rond de zones dient versterkt te worden door middel van een folie met een sterke weerstand tegen belasting omdat hier mogelijk voorwerpen op kunnen vallen.

Opstanden : De opstand is dat deel van de afdichting, die is aangebracht op de uitstekende delen van het dak, dat moet aansluiten op het horizontale gedeelte. Aan de opstanden moet extra aandacht besteed worden om te voorkomen dat er water binnensijpelt achter de dakafdichting. FLASHING, het vlamvrij procedé op basis van bitumineuze harsen, biedt een oplossing aan die een versterkte hechting van de opstand aan de ondergrond waarborgt, en daarbij elk risico op brand uitsluit.

Oxideerd (systeem) : Zie geoxideerd bitumen

P

Parking : Voor dakparkings die toegankelijk zijn voor personenwagens (en af en toe voor bestelwagens of bewakingsvoertuigen) moet de afdichting heel goed bestand zijn tegen dynamische belasting. Daarom wordt meestal gebruik gemaakt van een bitumineuze afdichting met een zware niet-geweven polyesterinlage of composiet waarop rechtstreeks het weg- of gietasfalt van minimum 4 cm dik wordt aangebracht.

Primer : Deze coating is nodig voor de voorbereiding van alle types van dakondergronden. Er bestaan coatings van verschillende kwaliteit, aangepast aan de specifieke kenmerken van de gebruikte systemen vlamlassen, zelfklend ... )

PVC : Polyvinylchloride, het meest bekend, voorkomend en polyvalent synthetisch plastomeer.

PY : Zie niet-geweven polyester

R

Roof-Consulting : Roof-Consulting omvat het totale pakket van technische en commerciële productassistentie vanaf het ontwerp tot en met de plaatsing op het platte dak en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie.

S

SBS : Styreen-butadieen-styreen. Zie elastomeerbitumen SBS.

Schutlaag : Bijkomende laag bedoeld om de afdichting te beschermen tegen de weersomstandigheden of het onderhoudsverkeer. We spreken van extra schutlaag (cementlaag, grind, aarde) of bescherming als deze schutlaag (vb leischilfers of granulaat) rechtstreeks wordt aangebracht op het afdichtingsmateriaal in de fabriek.

T

Technische zone : Zie toegangsweg

Thermische isolatie : Uitgezonderd enkele specifieke gevallen, moeten daken geïsoleerd worden. Deze thermische isolatie wordt aangebracht op de draagvloer of afschotlaag. De waterdichting wordt gedragen door de isolatieplaten, behalve bij omkeerdaken. Het ontwerp van de dakopbouw wordt bepaald door de keuze van isolatie.

THF : Koudsolduur voor PVC membranen.

TPO : Thermo Polyolefine

Tuin (dak) : Een waterdicht dak, voorzien van intensieve begroeiing voor een daktuin, moet gekozen worden voor een dakafdichting waarbij een wortelwerend bestanddeel verwerkt wordt in de bitumineuze massa. De geldende normering in België is volgens EN 13948. De helling bedraagt 2 tot 10 %.

Tweelaags (systeem) : Dit is het meest gebruikte systeem voor bitumineuze dakafdichtingen. Het wordt toegepast op alle daktypes en alle hellingen, ook op platte daken. De eerste laag wordt rechtstreeks op de ondergrond aangebracht; de tweede laag wordt verspringend op de eerste laag geplaatst.

V

Valéron : Een kruis gelamineerde sterkte PE film, geproduceerd door VALERON. Deze film
heeft onvergelijkbare mechanische eigenschappen op het gebied van scheur- en doorscheur en doorsteekweerstand.
Daarnaast is VALERON buitengewoon bestand tegen invloeden van buitenaf.
Het wordt gebruikt voor de productie van het membraan SOPRA STAR en COLPHENE.

Vlamlassen (toepassing door) : Dakafdichtingen worden tegenwoordig vooral aangebracht door middel van lasbranders op gas. In dat geval wordt in de fabriek een beschermende, plastic wegbrandfolie aangebracht; die folie wordt vernietigd door de vlam van de lasbrander waardoor het bitumen vrijkomt op de plaats van smelting.

Vloeibare afdichting : In sommige gevallen is het moeilijk, delicaat of zelfs onmogelijk om afdichtingsmembranen te gebruiken: balkons, terrassen, trappen, vochtige ruimtes, koepels, ingewikkelde vormen ... Dan is de toepassing van een vloeibaar afdichtingssysteem vaak de enige oplossing. Dit procédé is zeker aangewezen als te dikke lagen of overbelasting niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij een renovatie. Vloeibare afdichting is ook het enige systeem waar zo over gelopen kan worden, zonder extra schutlaag; SOPREMA produceert een gamma vloeibare afdichtingsharsen dat verkocht wordt onder de merknaam Alsan of Alsan RS.

Volgekleefd : De afdichting wordt volgekleefd aangebracht op het beton of het isolatiemateriaal; volkleven is enkel mogelijk op een stabiele ondergrond en waarbij een dakafdichting met een goede elasticiteit wordt gebruikt.

W

Wapening : Bij een dakafdichting is de wapening nodig om de viscositeit van het bitumen tegen te gaan en weerstand te bieden aan de statische en dynamische belasting. Maar niet elke wapening heeft dezelfde weerstand. De wapeningen die nu het meest gebruikt worden zijn glasweefsel en glasvlies, niet-geweven polyester en de bestanddelen daarvan.

Warm bitumen : Deze emulsie wordt verkregen door blokbitumen te verwarmen in een smeltketel waardoor een kleeflaag wordt gevormd die zorgt voor perfect volgekleefde afdichtingslagen. Gezien het risico van vlekken op gevels en de moeilijke toepassing van deze techniek, wordt de voorkeur gegeven aan de vlamlasmethode.

Z

Zelfklevend : Membranen met een zelfklevende bitumenlaag. Deze worden steeds meer toegepast omwille van de brandveilige verwerking.

Adresgegevens


Bouwelven 5 - 2280 - Grobbendonk
mail : info@soprema.be
tel : 0032 (0)14 23 07 07
fax : 0032 (0)14 23 07 77
Neem contact met ons

Laatste nieuws

SOPREMA zet productie stil voor zwerfvuilactie! SOPREMA zet productie stil voor zwerfvuilactie! 19/04/2018

Met dit prachtige lenteweer zorgen enkele SOPREMA-collega’s voor

Video: Aswebo maakt nieuwe bruggen tweemaal sneller waterdicht dankzij mini-macaden Video: Aswebo maakt nieuwe bruggen tweemaal sneller waterdicht dankzij mini-macaden 16/04/2018

Sinds maart 2017 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Bekijk alle nieuwsberichten